Kategoria D

 

 Kategoria D uprawnia do kierowania:


- autobusem,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu jw oraz przyczepy lekkiej
- pojazdami określonymi dla kategorii AM

Warunki, jakie kandydat na kierowcę kat. D musi spełnić:

- mieć ukończone 24 lata
- prawo jazdy kat. B
- aktualne badania lekarskie i psychologiczne 
- PKK (profil kandydata na kierowcę) wydany przez Wydział Komunikacji, po wcześniejszym złożeniu w/w dokumentów w Wydziale. 

Czas trwania: 

- 20h zajęć teoretycznych
- 40h zajęć praktycznych (dla osób posiadających kat.C) lub 60h zajęć praktycznych (dla osób posiadających tylko kat.B) 

Pojazdy szkoleniowe:

- autobus miejski MAN NM 283 F (automatyczna skrzynia biegów)

- autobus EOS E180



Wykładowca:

- Jacek Kopeć
- Krzysztof Pachurka
- Ryszard Walc

Instruktorzy:

- Krzysztof Pachurka
- Jacek Kopeć 

 

Tu jesteśmy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.