Kategoria B

 

 


Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, 
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250kg
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


Warunki, jakie kandydat na kierowcę kat. B musi spełnić:
- ukończone 18 lat ( kurs można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
- pisemna zgoda rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich,
- aktualne badania lekarskie (badania lekarskie w dniu rozpoczęcia kursu w naszym ośrodku szkolenia)
- PKK (profil kandydata na kierowcę) wydawany przez Wydział Komunikacji ( po uprzednim złożeniu w/w dokumentów do Starostwa/Urzędu Miasta) 


Czas trwania kursu:

- 30h zajęć teoretycznych
-30h zajęć praktycznych 

Samochody szkoleniowe: 

- Toyota Yaris VI biegowa, Peugeot 206, 

Wykładowca: 

- Marek Kopeć

Instruktorzy:

- Anna Gugała
- Jacek Kuczyński
- Marian Rybok
- Eugeniusz Urbańczyk
- Jacek Kopeć
- Marek Kopeć 

Tu jesteśmy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.