Kategoria A2

 

Kategoria A2 uprawnia do kierowania: 

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35KW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 KW/kg,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 KW
- pojazdami określonymi w kat. AM

Warunki, jakie kandydat na kierowcę kat. A2 musi spełnić:

- ukończone 18 lat
- pisemna zgoda rodziców, w przypadku nieletnich
- aktualne badania lekarskie (badania lekarskie w ośrodku w dniu rozpoczęcia kursu)
- PKK (profil kandydata na kierowcę) wydany przez Wydział Komunikacji

Czas trwania kursu:

- 30h zajęć teoretycznych
- 20h zajęć praktycznych 


Pojazd szkoleniowy:

- Motocykl Gladius 

 

Wykładowca: 

- Ryszard Walc
- Eugeniusz Urbańczyk

Instruktor:

- Eugeniusz Urbańczyk

Tu jesteśmy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.