Kategoria A1

 

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

- motocyklem o pojemności silnika do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 KW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 KW/kg,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15KW,
- pojazdami określonymi w kat. AM

Warunki, jakie kandydat na kierowcę kat. A1 musi spełnić:
- mieć ukończone 16 lat,
- pisemna zgoda rodziców
- aktualne badania lekarskie (badania lekarskie w ośrodku w dniu rozpoczęcia kursu)
- PKK (profil kandydata na kierowcę) wydany przez Wydział Komunikacji 

Czas trwania kursu:
- 30h zajęć teoretycznych
- 20h zajęć praktycznych 

Pojazd szkoleniowy:

- Motocykl Romet 


Wykładowca: 

- Ryszard Walc
- Eugeniusz Urbańczyk

Instruktor:

- Eugeniusz Urbańczyk

Tu jesteśmy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.