Kategoria AM

 

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

- motorowerem,
- czterokołowcem lekkim o masie własnej nieprzekraczającej 350kg, a prędkości do 45km/h


Warunki, jakie kandydat na kierowcę kat. AM musi spełnić:

- ukończone 14 lat 
- pisemna zgoda rodziców 
- badania lekarskie (badania lekarskie w dniu rozpoczęcia kursu)
- PKK (profil kandydata na kierowcę) wydany przez Wydział Komunikacji (po uprzednim złożeniu w/w dokumentów w Starostwie) 

Czas trwania kursu: 

- 5h zajęć teoretycznych 
- 5h zajęć praktycznych

Wykładowca:

- Ryszard Walc
- Eugeniusz Urbańczyk

Instruktor:

- Eugeniusz Urbańczyk

Tu jesteśmy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.